tirsdag 14. november 2017

Tirsdag 14 november.

I dag hadde vi håndsopprekning om vi skulle gå til Plassen eller Dølijordet. Dølijordet vant med EN stemme. 
Det er mange måter å ake på.
I dag fikk vi ordentlig fart.
Det må klatres litt hver gang.
Det ble stadig mindre snø på Dølijordet.
God spredning.
Grillmaten ble tilberedt i grillhytta.
Du hører pølsene frese?
Kan du grille de to for meg?
Er de ferdige snart?